Ko Chi Sum Films Company(HK)

过去的电影和视频(2)

 
预算 总票房
再世追魂,Zai shi zhui hun

再世追魂,Zai shi zhui hun(1993)

中国香港 / 犯罪 恐怖 / 85分钟 / 梁小熊 / 吕良伟 郑则仕 刘瑞琪 黄光亮

出品公司

BEYOND日记之莫欺少年穷,Beyond ri ji zhi mo qi shao nian qiong

BEYOND日记之莫欺少年穷,Beyond ri ji zhi mo qi shao nian qiong(1991)

中国香港 / 喜剧 音乐剧 / 90分钟 / 宋豪辉 / 黄家驹 Kar-Keung Wong 黄贯中 叶世荣

出品公司